Agribusiness

Plukon en Agribusiness
Plukon voelt zich medeverantwoordelijk voor elk onderdeel in de keten. Daarin zijn onze pluimveehouders het fundament.

Houderijconcepten
We bedienen alle mogelijke segmenten van de markt. De houderijconcepten van onze pluimveehouders stellen ons daartoe in staat. Daarom kunnen we alles bieden van reguliere kip tot biologische kip.

Ketenverantwoording
In samenwerking met De KuikenaeR, de ketenregisseur van de Plukon Food Group, wordt de productkwaliteit, beschikbaarheid, traceerbaarheid en logistiek van het levende pluimvee georganiseerd. Hiermee borgen we uniform de grondstofkwaliteit voor en over alle pluimveeslachterijen.

Plukonnect
Met dit magazine houden we u 4 keer per jaar op de hoogte van ontwikkelingen en innovaties in de markt en binnen Plukon. Zodat u als leverancier van onze vleeskuikens of andere belangrijke partner in de keten, op de hoogte bent van uw eindproduct.